Устрица пептиди

продукт

  • Oyster Peptide

    Устрица пептиди

    Устрица пептиди - бул кичинекей молекулярдык коллаген пептиди, ал жаңы устрицадан же табигый кургатылган устрицадан атайын алдын-ала дарылоо жана төмөн температурада максаттуу био-фермент сиңирүү технологиясы менен алынат. Устрица пептиди микроэлементтерди (Zn, Se ж.б.), устрицанын полисаха аттракциондорун жана тауринди камтыйт, алар биздин денебизди коргоодо жана жайылтууда биргелешип иштешет. Ал тамак-аш, фармацевтика жана саламаттыкты сактоо азыктарында кеңири колдонулат